Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT họp, thống nhất và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học năm 2017. Nếu...
Sau khi Hội đồng họp kết thúc sáng nay, điểm sàn xét tuyển đại học chính thức được công bố. Theo đó, điểm...
Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 15,5 cho tất cả khối thi. Đại...
Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT thống nhất lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học. Theo đó, điểm sàn áp dụng cho...
Sáng 12/7, Bộ GD&ĐT thống nhất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm nay là 15,5 điểm cho tất cả...